شرکت بامسئولیت محدود بین دو یا چند نفر ( حداقل دو نفر ) تشکیل می شود و شرکا می توانند اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند. هم چنین شخص محجور توسط ولی یا قیم می تواند شریک شرکت بامسئولیت محدود شود.
شرکت مزبور را به این جهت بامسئولیت محدود می گویند که مسئولیت هر یک از شرکاء محدود به همان مقدار سرمایه ای است که در شرکت سهیم می باشد و بیشتر از سرمایه خود مسئولیتی نداشته و متعهد به پرداخت دیون و قروض شرکت نخواهد بود.
مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده در شرکت های بامسئولیت محدود وجود داشته ولی انتخاب بازرس پیش بینی نشده است ، بلکه چنانچه تعداد شرکاء بیش از 12 نفر باشند، هیئتی مرکب از 3 نفر یا بیشتر تحت عنوان هیئت نظارت یا هیئت نظار، از طرف مجمع عمومی عادی انتخاب شده که اولین وظیفه آن، بررسی و حصول اطمینان از اجرای صحیح مقررات مربوط به تادیه سرمایه و ارزیابی سهم الشرکه های غیرنقدی می باشد. این هیئت می بایست دفاتر، صندوق و کلیه اسناد شرکت را زیر نظارت خود داشته و همه ساله گزارشی در این خصوص به مجمع عمومی عادی تسلیم نماید.
با توجه به آنچه آمد، در ادامه به بررسی مهم ترین نکات راجع به هیات نظار شرکت بامسئولیت محدود می پردازیم.

    نکات مهم راجع به هیات نظار در شرکت بامسئولیت محدود

- نکته اول : هر شرکت بامسئولیت محدود که عده ی شرکای آن بیش از دوازده نفر باشد باید دارای هیئت نظار باشد.
- چنانچه عده شرکای شرکت بامسئولیت محدود کمتر از دوازده نفر باشد موضوع تشکیل هیات نظار منتفی می باشد پس شرط اساسی برای ایجاد هیات نظار این است که حداقل تعداد شرکاء دوازده نفر باشد.
- اگر تعداد شرکاء دوازده نفر یا بیشتر باشد تشکیل هیات نظار الزامی است و مدیران شرکت نمی توانند به بهانه عدم نیاز به نظارت و یا عدم انجام معاملات تجاری این الزام قانونی را نادیده بگیرند.
- هیات نظار لااقل مرکب از سه نفر از شرکاء شرکت است و این هیئت را مجمع عمومی شرکاء بلافاصله بعد از تشکیل قطعی شرکت و قبل از هر اقدامی در امور شرکت معین می کند .
- انتخاب هیئت بر حسب شرایط مقرر در اساسنامه شرکت تجدید می شود.
- اولین هیئت نظار برای یک سال انتخاب خواهد شد.
- پس از تشکیل هیات نظار این هیات اختیار دارد که به صورت سالیانه مجمع عمومی عادی را برای بررسی ترازنامه و گزارش مدیران شرکت تشکیل دهد.
- هیات نظار به محض تشکیل وظیفه دارد بررسی کند در تشکیل شرکت آیا تمام سرمایه نقدی تادیه و سرمایه غیرنقدی تسلیم و تقویم گردیده است یا خیر ؟ و دیگر این که آیا میزان تقویم آورده غیرنقدی در شرکت نامه صراحتاَ قید گردیده است یا خیر ؟
- پس از این که هیات نظار تحقیق نمود و مطمئن گردید که کلیه آورده نقدی تادیه و آورده غیرنقدی تسلیم و تقویم و در شرکت نامه میزان آورده غیرنقدی تقویم شده و صراحتاَ قید گردیده است به پشتوانه حقوقی که به او اعطا شده، به وظایف خود عمل می کند والا باید به علت عدم رعایت تشریفات قانونی در تادیه آورده نقدی و یا عدم تسلیم یا عدم تقویم آورده غیرنقدی به طور صحیح نسبت به تقاضای انحلال یا سایر اقدامات لازم را انجام دهد.
- نکته دیگر این که هیات نظار دارای حق تشکیل مجمع عمومی فوق العاده می باشد .
- هیئت نظار پس از انتخاب توسط اولین مجمع عمومی دارای حقوق و تکالیفی می گردد که این حقوق و تکالیف دارای اولویت بندی می باشد که به این منظور که اول به تحقیق درباره تشریفات الزامی در تشکیل شرکت می پردازند بعد مسئولیت های جاری را به انجام می رسانند اما چنانچه در انجام ماموریت هایی که در راستای مسئولیت های هیئت است تقصیراتی باشد یا به عبارتی چنانچه هیئت نظار تعدی ( زیاده روی ) تفریط ( قصور و کوتاهی ) نماید دارای مسئولیت ناشی از تقصیرات خود می باشد.
- اگرچه هیئت نظار مسئول اعمال و تقصیرات در قوانین معموله مملکتی هستند اما از جهت اعمال اداری و نتایج حاصله از آن هیچ مسئولیتی ندارند.
 


ثبت شرکت با موضوع فعالیت بورس

دوشنبه 11 تیر 1397 12:31 ب.ظ

    معاملات بورس

قانون تجارت، در امور معاملات بورس بیانی ندارد. لیکن چون این معاملات، خصوصیات معاملات تجاری را داشته و به قصد کسب سود انجام می گیرد، می تواند در ردیف معاملات تجاری قرار گیرد. منظور از بورس بازار معاملات کالا و اوراق بهادار است. در بورس ، کالاها ، بدون عرضه و تسلیم و تحویل، با مبادله قبض انبار معامله می شود.
برای توضیح بیشتر اضافه می شود، انبارهای عمومی، در مقابل امانت گرفتن کالاها، سندی صادر و به امانت گذار تسلیم می کنند که از دو قسمت " قبض رسید " و " برگ وثیقه " ، تشکیل شده و قبض انبار یا وارانت نامیده می شود. قبض رسید، مدارک مالکیت و سپردن کالاها در انبارهای عمومی بوده و برگ وثیقه بعد از ظهرنویسی، دلیل وثیقه بودن کالا، ( در ازاء وامی که از دارنده جدید برگ وثیقه دریافت شده) ، می باشد.
قبض رسید و برگ وثیقه انبارهای عمومی را ، می توان توام یا جداگانه از طریق ظهرنویسی منتقل نمود. در صورت ظهرنویسی " برگ وثیقه " ، کالاهای مربوط به آن، در گرو شخصی که ظهرنویسی به نفع او شده، قرار خواهد گرفت و در صورت ظهرنویسی " قیض رسید " ، مالکیت کالا به انتقال گیرنده منتقل خواهد شد.
شایان ذکر است، بورس اوراق بازار خاصی است که در آن دادو ستد اوراق بهادار انجام می گیرد. اوراق بهادار عبارت است از سهام شرکت های سهامی و اوراق قرضه صادر شده از طرف شرکت ها و شهرداری ها و موسسات وابسته به دولت و خزانه داری کل که قابل معامله و انتقال باشد.

    ثبت شرکت با موضوع فعالیت بورس

 فعالیت در زمینه های ذیل مستلزم اخذ مجوز از " سازمان بورس و اوراق بهادار" (حسب مورد معاونت نظارت بر بورس و ناشران و معاونت و نهادهای مالی) می باشد .
نهادهای مالی از جمله کارگزاران، معامله گران ،بازارگردانان،مشاوران سرمایه گذاری موسسه رتبه بندی،صندوق سرمایه گذاری شرکت های سرمایه گذاری، شرکت پردازش اطلاعات مالی، شرکت های تاًمین سرمایه و صندوق بازنشستگی در قالب موضوع فعالیت هایی از قبیل سرمایه گذاری در سهام و سهم الشرکه،واحدهای سرمایه گذاری سایر اوراق بها دار،واسطه گری در خرید و فروش و مشاور و ارزشیابی و تصفیه و پایاپای معامله ی اوراق بهادار،تحلیل اطلاعات و دریافت دستور های خرید و فروش،فراهم آوردن تسهیلات لازم برای معاملات با تعهد پذیره نویسی و فروش سپرده گذاری و توفیق، تنظیم روابط بین اشخاصی که در بازار اوراق بهادار فعالیت دارند، صدور گواهینامه های حرفه ای مرتبط و خرید و فروش سهام و سهم الشرکه و اوراق بهادار،صندوق سرمایه گذاری با استفاده از طرح های پس انداز و سرمایه گذاری و مزایای تکمیلی برای بازنشستگان سرمایه گذاری در اوراق بهادار واسطه در معاملات بورسی و اوراق بهادار ،فعالیت های کارگزاری،مشاوره،سبد گردانی،پذیره نویسی،تعهد پذیره نویسی امور مربوط به ثبت نگهداری انتقال مالکیت اوراق بهادار و تسویه ی وجوه ارائه ی خدمات الکترونیکی معاملات اوراق بهادار، تعاونی سهام ،عام
پس از اخذ مجوز، می توانید این شرکت را در قالب شرکت سهامی خاص و یا با مسئولیت محدود به ثبت برسانید.
در ادامه، ضمن بیان تفاوت های  میان این دو شرکت، به مدارک  لازم جهت ثبت شرکت های نامبرده می پردازیم .

تفاوت شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود:
_تشکیل شرکت با مسوولیت محدود با دو نفر شریک ممکن است لیکن برای تشکیل شرکت سهامی خاص،دست کم وجود سه نفر سهامدار لازم می باشد.
_قانون مبلغ حداقلی برای سرمایه شرکت با مسوولیت محدود مقرر نداشته است.ولی سرمایه شرکت سهامی خاص نباید در بدو تشکیل یا بعداَ،از یک میلیون ریال کمتر باشد.
_در شرکت با مسوولیت محدود،در بدو تشکیل باید تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه های غیر نقدی قیمت گذاری و تسلیم شود.در شرکت سهامی خاص نیز باید تمام سرمایه غیرنقدی قیمت گذاری و تسلیم گردد ولی پرداخت تمام سرمایه نقدی لازم نیست و موسسین می توانند در بدو تشکیل قسمتی از آن را،(حداقل یک سوم)،نقداَ پرداخت کنند و بقیه را بعداَ،در مهلتی که در اساسنامه تعیین شده است،پرداخت نمایند.
_در شرکت با مسوولیت محدود،سهم الشرکه نباید به شکل اوراق تجارتی درآید.ولی در شرکت سهامی خاص،سهام باید به شکل اوراق تجارتی متحدالشکل و چاپی باشد.
_در شرکت های با مسوولیت محدودی که تعداد شرکای آن بیش از دوازده نفر باشند،باید تعداد سه نفر بازرس،تحت عنوان هیات نظار،وجود داشته باشند و در سایر شرکت های با مسوولیت محدود بودن آن ها الزامی نیست.لیکن در کلیه شرکت های سهامی خاص،وجود حداقل یک نفر بازرس الزامی است.
_در شرکت با مسوولیت محدود تصمیمات راجع به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود.اگر در دفعه اول این اکثریت حاصل نشد،باید تمام شرکاء مجدداَ دعوت شوند.اگر در این صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکاء اتخاذ می شود،اگرچه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد.اساسنامه شرکت می تواند ترتیبی بر خلاف مراتب فوق مقرر دارد.در شرکت سهامی خاص تصمیمات راجع به شرکت،با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمی مجمع عمومی عادی،اتخاذ می شود،مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی خواهد بود و اساسنامه شرکت نمی تواند ترتیب دیگری را مقرر دارد.
_در شرکت با مسوولیت محدود،قانون هیچ شرطی را برای تصدی سمت مدیریت و بازرسی،یعنی عضویت در هیات نظار مقرر نداشته است.لیکن در شرکت سهامی خاص،قانون برخی اشخاص را از عضویت در هیات مدیره و سمت بازرسی ممنوع کرده است.
_در شرکت با مسوولیت محدود،هر گاه به محدودیت اختیارات مدیران در اساسنامه تصریح شود،در مقابل اشخاص ثالث نیز ملاک و معتبر است.ولی در شرکت سهامی خاص محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه-یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی-در هر صورت،فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر است و در مقابل اشخاص ثالث،باطل و کان لم یکن می باشد.
_در شرکت با مسوولیت محدود تغییر مطالبی از اساسنامه،باید با اکثریت عددی شرکاء که لااقل سه چهارم سرمایه را نیز دارا باشند،بعمل آید و اساسنامه شرکت می تواند اکثریت دیگری را مقرر دارد.در شرکت سهامی خاص تصمیمات برای تغییر اساسنامه،با اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی مجمع عمومی فوق العاده انجام می گیرد و اساسنامه شرکت نمی تواند اکثریت دیگری را مقرر دارد.
_شرکت با مسوولیت محدود،برای امور تجارتی تشکیل می شود و موضوع آن نمی تواند امور غیرتجارتی باشد.ولی شرکت سهامی خاص می تواند موضوع خود را امور غیرتجارتی قرار دهد.
_در شرکت با مسوولیت محدود،در صورتی که به واسطه ضررهای وارده،نصف سرمایه شرکت از بین برود ویکی از شرکاء از دادگاه تقاضای انحلال شرکت بنماید و دادگاه دلایل او را موجه بداند و سایر شرکاء حاضر نباشند سهمی را که در صورت انحلال شرکت،به او تعلق می گیرد،به وی پرداخته و او را از شرکت خارج کنند،حکم انحلال شرکت از طرف دادگاه صادر خواهد شد.در شرکت سهامی خاص،اگر بر اثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود،هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده شرکت را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رای واقع شود.هر گاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مبلغ حداقل سرمایه شرکت سهامی خاص یعنی یک میلیون ریال،سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.در صورتی که هیات مدیره مجمع عمومی فوق العاده را دعوت نکند یا مجمعی که دعوت می شود نتواند مطابق مقررات منعقد گردد،دادگاه به درخواست هر ذی نفع،حکم انحلال شرکت سهامی خاص را صادر خواهد کرد.
_شرکت با مسوولیت محدود،در صورت تصمیم عده ای از شرکاء که سهم الشرکه آن ها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد و در صورت فوت یکی از شرکاء اگر در اساسنامه پیش بینی شده باشد،منحل می شود.ولی انحلال شرکت سهامی خاص در هر موقع که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به هر علتی با دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی،رای به انحلال شرکت بدهد،صورت می گیرد و فوت سهامدار آن اثری در انحلال شرکت ندارد.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص عبارت است از:
- کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده کلیه اعضاء
- امضای اقرار نامه
- اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری تهیه شده از مراکز پلیس + 10
- مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع
مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت بامسئولیت محدود :
- فتوکپی کارت ملی و شناسنامه کلیه اعضاء
- اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
- امضای اقرارنامه
- اخذ مجوز در صورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت ها 


تفاوت موسسه غیر تجاری با شرکت

دوشنبه 11 تیر 1397 12:28 ب.ظ

احتمالا تاکنون برای شما هم این سوال مطرح شده است که موسسات غیر تجاری چیستند و چه تفاوتی بین این موسسات با شرکت ها وجود دارد . یا اینکه چرا موسسات را غیر تجاری و شرکت ها را تجاری می نامند .

همانگونه که خودتان ممکن است حدس زده باشید موسسات غیر تجار ی با اهداف مردمی و به منظور انجام اموری غیر تجاری و بدون در نظر گرفتن سود و منفعات به ثبت می رسند و شرکت های تجاری با نگاه به درآمد و سود فراوان به ثبت می رسند .

شرکت ها تجاری هستند ، یعنی دیدگاه منفعتی در انجام فعالیت شرکت نهفته است و شرکتی که  سود و منفعات برای شرکا نداشته باشد معنی ندارد و به راحتی محکوم به شکست می شود . شرکت ها بین حداقل دو تا چند نفر بصورت سهامی و یا بصورت شراکتی به ثبت می رسند و در همه انواع موضوعات تجاری و اقتصادی تعریف شده در قانون می توانند وارد شده و به فعالیت بپردازند .

وقتی اسم از شرکت آورده می شود شراکت در معنی آن نهفته است و باید عده ای شریک در آن حضور داشته باشند و سرمایه شرکت هم باید صرفا و بدون حمایت خاصی از بیرون از شرکت آورده  شده و بین خود آنها تقسیم شود . هر یک از شرکا به اندازه ای که سهام می خرد ویا سرمایه وارد شرکت می کند در  شرکت سهیم بوده و به همان اندازه در صورتیکه شریک ضامن نباشد مسئول تعهدات و دیون شرکت می باشد .

این شرکا سود و زیان شرکت را با هم بصورت توافقی و یا قانونی تقسیم می کنند و اهداف معمولا بزرگ و طولانی مدت در سر دارند . خیلی کم شاهد ثبت شرکتی هستیم که به دنبال هدفی کوتاه مدت و دوره ای باشد و همیشه هدف از راه اندازی یک شرکت ایده هایی تمام نشدنی و رو به رشد است و معمولا سود دهی حرف اول را در این شرکت ها خواهد زد .

اما موسسات غیر تجاری هر چند با شراکت عده ای شریک که حداقل دو نفر هستند به ثبت می رسد ولی دیگاه تجاری و سود برای این موسسات مطرح نیست و موسسین این موسسات به دنبال بازکردن گره ای از مشکلات برخی از افراد جامعه و یا افراد محتاج و نیازمند به برخی از خدمات می باشد . هر چند ممکن است برخی از این موسسات برای شرکا سود و منفعتی هم به همراه داشته باشد ولی توجه به این نکته که هدف از تشکیل موسسه به دست آوردن سود تجاری نمی باشد همواره مد نظر قانون گذاران و مجریان قانون می باشد  و اگر موسسین این موسسات در فعالیت های خود به دنبال سود و منفعت باشند کاری خلاف رویه قانون انجام داده اند که می تواند برای موسسین تبعاتی را در پی داشته باشد و فعالیت موسسه را به  مکشل مواجه کند .

در برخی از مواقع این موسسات بصورت دوره ای و کوتاه مدت راه اندازی می شوند و به محض اینکه مشکل مد نظر موسسین در جامعه هدف مرتفع شد ممکن است موسسه فعالیت خود را متوقف کرده و تعطیل شود .

موسسات به دو دسته عموما تقسیم می شوند .موسسات انتفاعی و موسسات غیر انتفاعی . موسسات غیر انتفاعی در زمینه های عام المنفعه  ثبت و راه اندازی می شوند .مواردی همچون قرض الحسنه ، خیریه ، موسسات امداد اجتماعی و .. از این دست موسسات می باشند . موسسین این موسسات به هیچ عنوان منفعتی از این موسسات نخواهند برد و تمام تمرکز آنها صرفا برای مرتفع شدن مشکلات جامعه هدفشان می باشد .

اما موسسات انتفاعی هر چند غیر تجاری هستند و مردمی ولی با این وجود ممکن است برای شرکا تشکیل دهنده منافعی مادی و غیر مادی در  پی داشته باشند . این موسسات اهداف خیر خواهانه و مردمی دارند و هیچ فعالیت تجاری نمی توانند انجام دهند ولی نوع خدماتی که ارائه می دهند برای آنها منافعی به دنبال دارد . مدارس غیر انتفاعی ، آموزشگاه ها ی مردمی و فنی و حرفه ای و ... می تواند از این دست موسسات باشند .

تامین سرمایه مورد نیاز برای این موسسات الزاما نباید توسط خود شرکا صورت بگیرد . نهاد های  دولتی و شرکت های خصوصی و یا ملی و بین المللی می توانند به منظور و دیدگاه کمک و یاری این موسسات سرمایه مورد نظر آنها را و یا قسمتی از سرمایه این موسسات را متعهد شده وپرداخت نمایند . برای این منظور می توانند با پرداخت وجه و یا وام بلاعوض و یا کمک های نقدی این عمل را انجام دهند ولی نکته ای که حائز اهمیت است این است که این شرکت ها و نهادها نمی توانند جزئی از این موسسات باشند . حتی می توانند با پرداخت وام های طولانی مدت و با استراحت به این موسسات کمک نمایند . موسسات غیر تجاری را با عناوین دیگری نیز می شناسیم مانند بنگاه ، کانون ، نهاد ، انجمن و ...

وجود سرمایه برای شرکت ها به دلیل اینکه می خواهند فعالیت تجاری داشته باشند الزامی است. حال این سرمایه می تواند سرمایه پولی باشد و یا اعتبار اشخاص .هر چه سرمایه شرکت ها بالاتر باشد اعتبار شرکت ها برای امور تجاری آنها بیشتر خواهد بود ولیکن در موسسات غیر تجاری داشتن سرمایه بخصوص برای ابتدای ثبت الزامی نیست زیرا اهداف تجاری و اقتصادی مورد نظر این موسسات نمی باشد.

موسسات غیر تجاری انتفاعی باید توسط افرادی که مدرک تحصیلی مرتبط دارند به ثبت برسد و موسسات غیر انتفاعی هم باید تایید نیروی انتظامی را در خصوص فعالیت خود دریافت نمایند . اما همه انواع شرکت ها نیاز الزامی به افراد با مدرک تحصیلی مرتبط ندارند و برای ثبت این شرکت ها و این هم نه همه انواع شرکت ها نیازی به مجوز از نیروی انتظامی نیست و باید نهادها و صنوف مرتبط مجوز فعالیت برای این شرکت ها را صادر نمایند .

تکمیل دفاتر پلمپ مالیاتی هر چند هم برای موسسات غیر تجاری و هم شرکت ها الزامی می باشد اما در صورتیکه مشخص شود موسسه غیر تجاری غیر انتفاعی می باشد مالیات این موسسات بخشیده خواهد شد .ثبت شرکت و اخذ ایزو ۹۰۰۱

دوشنبه 11 تیر 1397 12:25 ب.ظ

 بعد از ثبت شرکت و راه افتادن کسب و کار معمولا یک یا چند ایزو برای شرکت گرفته می شود. از معروف ترین ایزوها می توان به ایزو ۹۰۰۱ اشاره کرد. داشتن این ایزو به منزله عبور از مرحله ممیزی علمی می باشد که سازمان گواهی دهنده اعمال می کند. مشتریان با شرکت هایی حاضر به معامله می باشند که ایزو ۹۰۰۱ را داشته باشند با داشتن این ایزو می توانید درباره این موفقیت به تبلیغ بپردازید که این شرکت ثبت شده در این مدت قادر به اخذ ایزو ۹۰۰۱ شده است. یک فدراسیون جهانی شامل سازمان های استاندارد در سال ۱۹۴۶ با حضور ۱۲۵ عضو تشکیل شد و ایزو به معنای ” مساوی و همگون” را ابداع کردند که هر شرکت ی که موفق به گرفتن ایزو شد به این معنا می باشد که دارای الزاماتی برای درک و اجرا در راستای برآورده سازی کامل خواسته ها و الزامات مشتریان از طریق تولید و ارائه خمات با کیفیت می باشد این مطلب همان مشتری مداری می باشد. در خقیقت ایزو ۹۰۰۱، طراحی، توسعه، تولید، نصب و ارائه خدمات می باشد. شما با داشتن ایزو ۹۰۰۱ ادای این مطلب می کنید که  هر آنچه این شرکت تولید می کند دارای کیفیت است. کیفیت یعنی آنچه که طبق الزامات مشتری کار کند به عبارت دیگر یعنی تعداد شکایات کمتر و رسیدگی بهتر به آنها. داشتن ایزو ۹۰۰۱ برای شرکت ثبت شده، ایجاد فرهنگ حرفه ای و ارتقای روحیهکارمندان می باشد. اخذ ایزو ۹۰۰۱ برای یک شرکت ثبت شده باعث بهبود کارایی کارمندان، کاهش ضایعات شرکت و صرفه جویی مالی برای شرکت ثبت شده می باشد. ضایعات یعنی پولی که برای همیشه شرکت از دست بدهد که ناشی از کیفیت ضعیف و ناکارآمدی می باشد، نا کارآمدی از پروسه های ناپایدار و متغییر حاصل می گردد. بنابراین باید تغییرات را تا حدالامکان کاهشت داد تا پول بیشتری عاید شرکت ثبت شده شود.

یکی از فواید داشتن ایزو ۹۰۰۱ برای شرکت ثبت شده دستیابی به اعتبارکیفی بین المللی می باشد. به  طور کلی ایزو ۹۰۰۱ یک استاندارد جهانی می باشد که توسط سازمان استاندارد بین المللی ISO نظارت می شود.ایزو ۹۰۰۱ توسط یک ملیون شرکت ثبت شده در سراسر دنیا استفاده می شود و یک ایزو رایج برای جذب مشتری می باشد و به منزله داشتن کیفیت محصولات و مشتری مداری می باشد.

اخذ ایزو شما را در زمره شرکت های منتخب قرار می دهد. برای اینکه بدانید چه ایزوهایی مربوط به حوزه کاری شرکت تان می باشد کافیست ” اپلیکیشن تهران ثبت – ثبت شرکتها ” را از سایت www.tehranssaa.ir  دانلود نمایید یا اپلیکیشن را از google play، بازار، سیبچه یا App store  دانلود نمایید و به بخش ایزو ها رفته و در قسمت ایزوهای مرتبط با مشاغل، نوع فعالیت شرکت را انتخاب نمایید تا ایزوهای قابل کسب برای حیطه کاری شرکت تان مشخص شود. همچنین این امکان در همین وب سایت نیز می باشد. کافیست در صفحه اول سایت بر روی دکمه اخذ ایزو کلیک کرد، تا شما را به صفحه انواع ایزو و ایزوهای مرتبط با مشاغل ببرد.

برای  اخذ ایزو از ثبت شرکت  به راحتی می توانید پس از سه مرحله ایزو مورد نظر خود را اخذ نمایید. در مرحله اول شما با بررسی انواع ایزو ها و حوزه فعالیت شرکت و بهره گیری از راهنمایی مشاور خود ، ایزوی مورد نظر خود را انتخاب می کنید.  در مرحله دوم مشاور شما بسته به نوع ایزو انتخابی شما فرم های مربوطه را در اختیار شما قرار می دهد که شما باید آنها را تکمیل کرده و به مشاور خود تحویل دهید.  در ضمن مدارکی نیز مربوط به شرکت از طرف مشاور به شما اعلام می شود که باید آنها را نیز تهیه کرده وبه مشاورتان تحویل دهید. در مرحله سوم مشاورتان تمامی اطلاعات پر شده در فرم ها را با مدارک تطبیق می دهد و اگر مغایرت نداشت به شما اعلام می کند که ظرف مدت دو هفته ایزوی درخواستی به شما ارسال می گردد.

تمامی گواهینامه های ایزو دارای ۳ سال اعتبار می باشد که در طی این مدت ۱ الی ۲ بار در سال با توجه به سیاست های شرکت گواهی دهنده برای انجام ممیزی های مراقبتی برگزار می شود.


مشاهده تخلف یا جرم توسط بازرس

دوشنبه 11 تیر 1397 12:24 ب.ظ

جهت نظارت در اعمال مدیران شرکت و اطلاع مجمع عمومی از اوضاع و احوال آن ، هر شرکت سهامی باید دارای بازرسانی باشد ، انتخاب آنان از طرف مجمع عمومی بوده و مدت ماموریتشان یک سال است.انتخاب بازرسان از تکالیف لازم شرکت بوده و قابل اسقاط نیست .به موجب ماده 153 چنانچه مجمع عمومی بازرس معین نکرده باشد یا یک یا چند نفر از بازرسان به عللی نتوانند گزارش دهند یا از دادن گزارش امتناع کنند ، رییس دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذینفع بازرس یا بازرسان را به تعداد مقرر در اساسنامه انتخاب خواهد کرد تا وظایف مربوطه را تا انتخاب بازرس به وسیله مجمع عمومی انجام دهند .تصمیم رییس دادگاه شهرستان در این مورد غیر قابل اعتراض است.
بازرسان می توانند :
1- در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام دهند.
2- اسناد ، مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه نمایند و مورد رسیدگی قرار دهند.
3- می توانند به مسئولیت خود و برای انجام وظایفی که بر عهده دارند، از نظر کارشناس استفاده کنند، به شرط آن که آن ها را قبلاَ به شرکت معرفی نمایند. این کارشناسان در مورد تعیین شده از سوی بازرس مانند خود بازرس حق هر گونه تحقیق و رسیدگی دارند.
گزارش بازرسان باید جامع بوده و حاکی از وضعیت شرکت باشد. صاحبان سهام حق دارند از مفاد گزارش بازرس یا بازرسان آگاه شوند و به همین علت گزارش بازرسان باید حداقل 10 روز پیش از انعقاد مجمع برای صاحبان سهام در شرکت حاضر باشد. طبق ماده 150 لایحه، در صورت وجود چند بازرس امکان انجام وظیفه به صورت مستقل وجود دارد اما کلیه آن ها باید یک گزارش بدهند و امکان گزارش مستقل وجود ندارد. اگر بازرسان در تهیه گزارش با یکدیگر اختلاف داشته باشند باید موارد اختلاف با ذکر دلیل در گزارش قید شود.
در ماده 267 لایحه ، برای کسی که در سمت بازرسی شرکت سهامی، عالماَ راجع به اوضاع شرکت به مجمع عمومی در گزارش های خود اطلاعات خلاف حقیقت بدهد و یا اینگونه اطلاعات را تصدیق کند ضمانت اجرای جزایی پیش بینی شده است.
نکته : به موجب ماده 156 لایحه ، بازرس نمی تواند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می گیرد به طور مستقیم یا غیرمستقیم ذینفع واقع شود. در صورتی که بدون رعایت ممنوعیت معامله انجام شود علی رغم عدم تصریح قانون، ضمانت اجرا بطلان است.

    مشاهده تخلف یا جرم توسط بازرس :

به موجب ماده 151 لایحه قانون تجارت، اگر بازرسان هرگونه تخلف یا تقصیری از مدیران و مدیرعامل شرکت مشاهده کنند باید به اولین مجمع عمومی صاحبان سهام اطلاع داده می شود و اگر جرمی مشاهده شود باید به مرجع قضایی و اولین مجمع عمومی صاحبان سهام اطلاع داده شود. منظور از اولین مجمع عمومی، اولین مجمع عمومی قابل تشکیل است و تفاوتی نمی کند که عادی باشد یا فوق العاده

    اطلاع رسانی بازرس :

مشاهده تخلف یا تقصیر : گزارش به اولین مجمع عمومی ( عادی یا فوق العاده )
اطلاع از وقوع جرم : اطلاع به مرجع قضایی + گزارش به اولین مجمع عمومی ( عادی یا فوق العاده )

    مسئولیت بازرس :

به موجب ماده 154 لایحه قانون تجارت، بازرس یا بازرسان در مقابل شرکت و ثالث مطابق قواعد عمومی مسئولیت دارند. مثلاَ اگر جرمی مشاهده کنند اما اطلاع ندهند طبق قواعد مسئولیت مدنی می توان به بازرسان مراجعه کرد. اگر بازرسان مرتکب تقصیر شود، مسئولیت تضامنی نیست و اشتراکی می باشد.
 


نحوه ی تغییر حق امضاء شرکت

دوشنبه 11 تیر 1397 12:23 ب.ظ

 افرادی که در شرکت مجاز هستند قراردادها ،سفته ها،چک هاو...را امضا کنند توسط هیئت مدیره انتخاب می شوند که این افراد یک یا چند نفر می باشند .
 
حق امضا :
1-سفته ،چک،قرار داد هاو..
2-اوراق و مدارک عادی و اداری
هیئت مدیره می تواند حق امضا اسناد و اوراق عادی و اداری را از حق امضا اوراقی که دارای تعهد می باشند جدا کرده و هر یک را به شخص جداگانه ای بسپارد همچنین اعضای هیئت مدیره می توانند این حق امضا را فقط به یک نفر بسپارند .
افرادی که دارای حق امضا هستند را می توان از سهامداران،نماینده ی اشخاص حقوقی انتخاب کرد.
مدیر عامل که توسط هیئت مدیره انتخاب می شوند نیز دارای حق امضا  می باشند و اوراقی مانند نامه های شرکت و اوراق عادی توسط انها به امضا می رسد همچنین مدیر عامل امضا اوراقی مانند چک ها ،اسناد و...که با امضای انها متعهد می شوند را بر عهده دارد .
چنان چه شرکت بخواهد مسئولیت حق امضا را تغییر دهد و به شخص دیگری واگذار کند صورت جلسه ای تنظیم می کند و ان را به مجمع عمومی عادی و هیات مدیره ی شرکت ارائه می دهد تا در صورت موافقت به شخص دیگری داده شود .

 برای حق تغییر امضا چه مدارکی نیاز  :
1-کلیه اعضا باید از مدارک شناسایی خود کپی تهیه کرده و ارئه دهند
2-کپی اگهی تاسیس
3-کپی روزنامه ی رسمی
4-چنان چه در شرکت تغییراتی ایجاد شده باید از انها کپی تهیه شود

 مراحل ثبت تغییرات حق امضا :
1-ابتدا باید در مجمع عمومی عادی و یا هیئت مدیره شرکت صورت جلسه ای مبنی بر تغییر حق امضا شرکت تنظیم شود
2-باید به سامانه ی ثبت شرکت مراجعه کنند و در خواست خود را مبنی بر تغییر حق امضا شرکت بیان کنند
3-کامل کردن اطلاعات مورد نیاز در سامانه
4-وارد کردن بارکد در سیستم
5-گرفتن تاییدیه
6-دادن اگهی به روزنامه ی رسمی و پرداخت هزینه مربوط به تغییرات حق امضا


ثبت شرکت مهندسی مشاور

دوشنبه 11 تیر 1397 12:22 ب.ظ

شرکت های مهندسی مشاور یکی از انواع شرکت های پشتیبان در ایران و سایر نقاط جهان محسوب می شوند به این صورت که با  عقد قرار داد با شرکت های بزرگتر و یا دولت و شرکت های وابسته به آن کلیه امور مربوط به فرآیند های مهندسی این شرکت ها را به عنوان یک مشاور  بر عهده گرفته  و برای خدمات مورد نیاز این شرکت ها در کنار آنها خواهند بود . این شرکت ها با ثبت موضوع فعالیت مهندسی خود و همچنین تعیین محدوده مشاوره و کارایی شرکت و با هدف کمک و بهبود فرآیند های مربوط به این حوزه اقدام می نمایند.

همانگونه که از اسم این شرکت ها مشخص است شرکت های مهندسی مشاور در امور اجرایی وارد نمی شوند و تنها با ارائه خدمات پروژه ای و مشاوره ای و به عنوان مغز متفکر یک رویداد مهندسی کلان وارد کار می شوند . این شرکت ها انجام اموری مانند ارائه دیدگاه و نقشه و راهکار و همچنین امور نظارت و طراحی  و مشاوره یک پروژه را عهده دار هستند و به عنوان پیمانکار با حضور  در مناقصات شرکت ها و عقد قرارداد پروژه را تا مرحله نهایی از نظر نظارتی و مشاوره ای و طراحی پشتیبانی خواهند کرد .

اما نکته حائز اهمیت در این شرکت ها استفاده از واژه مهندس در نام گذاری این شرکت ها می باشد. شرکت های مشاوره با توجه به موضوع فعالیت خود می توانند در زمینه ای که فعالیت خواهند کرد از واژه مشاور استفاده نمایند و این می تواند با ارائه مجوز و یا گاها بدون ارائه مجوز فعالیت باعث ثبت شرکت بشود  ولیکن واژه مهندسی با توجه به حساسیت و تخصصی بودن این موضوع باید طبق  قاعده و قانون موجود در شرکت استفاده شود .

        عنوان مهندسی و یا فنی مهندسی

شرکت هایی که در زمینه مهندسی و فنی مهندسی می خواهند به ثبت برسند و نام شرکت خود را هم می خواهند مهندسی و یا فنی مهندسی انتخاب نمایند باید حداقل یک نفر از موسسین شرکت دارای مدرک مهندسی یا فنی و مهندسی باشد . با ارائه این مدرک می توانند در نام شرکت خودشان عنوان مهندسی و یا فنی و مهندسی را قبل یا بعد از عنوان اصلی شرکت اضافه نمایند .

        عنوان مهندسین

وقتی در عنوان شرکت موسسین خواهان اضافه کردن عنوان مهندسین می باشند به این معنی است که در شرکت بیش از یک نفر دارای مدرک تحصیلی مهندسی در موضوع مورد ثبت می باشند . بنابر این در هنگام نام گذاری شرکت باید حداقل دو نفر از موسسین دارای مدرک مهندسی  مورد تایید بوده و آن را به اداره ثبت شرکت ها باید ارائه نمایند تا بتوانند قبل یا بعد از عنوان اصلی شرکت واژه مهندسین را به کار ببرند .

        عنوان گروه مهندسی

اما در خصوص اضافه کردن عبارت گروه مهندسین به عنوان اصلی شرکت باید همه نفرات موسس شرکت دارای مدرک مهندسی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت باشند . حتی یک نفر از این اعضاء هم نمی تواند بدون مدرک اصلی مهندسی به عنوان موسس شرکت در این شرکت وجود داشته باشد . برای این منظور باید تمامی مدارک مورد تایید مهندسی موسسین به اداره ثبت شرکت ها ارائه شود  تا موسسین اجازه اضافه کردن عنوان گروه مهندسین را قبل یا بعد از عنوان اصلی شرکت داشته باشند .

پس از انتخاب موضوع فعالیت شرکت و با نتیجه گیری در خصوص نام شرکت باید نوع شرکت نیز تعیین شود. مرسوم ترین نوع ثبتی شرکت برای شرکت های مهندسی مشاور شرکت سهامی خاص ، شرکت با مسئولیت محدود و شرکت های تضامنی می باشد که با توجه به نوع شراکت و تعیین میزان مسئولیت هر فرد در شرکت باید تصمیم گیری نمایید که شرکت را در کدام نوع شرکت ها به ثبت برسانید .

بهتر است برای اینکه در تصمیم گیری برای ثبت شرکت مهندسی مشاور خود دچار تردید نشوید توضیحاتی در خصوص هر سه نوع ثبت شرکت برای شما ارائه شود .

ثبت شرکت مهندسی مشاور سهامی خاص

شرکت های مهندسی مشاور سهامی خاص باید حداقل 3 نفر شریک و دو بازرس را معرفی نمایند . این شرکت ها برای ثبت به حداقل 1 میلیون ریال سرمایه اولیه نیازمند می باشند که باید از این مبلغ 35% حداقل در حساب شرکت در یکی از بانک های مورد صلاحیت سپرده شده باشد . سهامداران به هر میزان که در شرکت سهام و سرمایه داشته باشند مسئول تعهدات و بدهی های شرکت می شوند و بیشتر از سرمایه خود در شرکت لازم نیست در راستای جبران تعهدات شرکت اورده شود .

سرمایه اعلام و آورده شده در شرکت های سهامی خاص باید طبق اساسنامه شرکت به قطعات مساوی کوچک تقسیم شده و بین سرمایه داران شرکت تقسیم شود . در هنگام ثبت شرکت مهندسی مشاور باید حداقل یک نفر از اعضا شرکت دارای مدرک مهندسی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت باشند و موضوع شرکت نیز باید خدمات مشاوره ای مهندسی دیده شده باشد .  البته همانگونه که ذکر شد در صورت تمایل به استفاده از عنوان های مهندسین و گروه مهندسین باید تعداد نفرات مهندس مرتبط در شرکت بیش از یک نفر و یا همه نفرات شرکت باید مهندس باشند .

اعتبار شرکت های مهندسی مشاور  سهامی خاص در واقع سرمایه این شرکت ها می باشد بنابر این با بالاتر رفتن میزان آورده و سرمایه شرکت اعتبار شرکت افزایش خواهد یافت .

ثبت شرکت مهندسی مشاور با مسئولیت محدود

شرکت های با مسئولیت محدود مهندسی مشاوره ای باید حداقل 100 هزار تومان به عنوان سرمایه اولیه شرکت را اعلام نمایند . یعنی هیچ الزامی به تهیه مقداری از سرمایه و سپرده کردن میزانی از آن نمی باشد و همین که افراد اعلام نمایند مقداری از سرمایه شرکت را قبول خواهند کرد و به مدیر عامل تعهد دهند که تا تاریخی مشخص این سرمایه را می آورند این تعهد بر عهده مدیر عامل برای تادیه مبلغ اعلام شده باقی خواهد ماند .

این شرکت ها باید حداقل دو نفره تشکیل شوند و الزامی هم به تعیین بازرس ندارند . طبق تعریف در اساسنامه و یا شرکتنامه باید موضوع فعالیت شرکت خدمات مهندسی و مشاوره ای دیده شود و حداقل یک نفر هم باید مدرک مهندسی داشته و ارائه نماید . برای استفاده از عناوین مهندسی و فنی مهندسی همان یک نفر مدرک مهندسی را ارائه نماید کافی است ولی برای استفاده از واژه مندسین باید حداقل دو نفر و برای گروه مهندسین باید همه موسسین مدرک مهندسی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت را داشته باشند .

در شرکت های مهندسی مشاور با مسئولیت محدود اعتبار اصلی شرکت سرمایه شرکت تلقی خواهد شد و هر چه این سرمایه بیشتر باشد اعتبار شرکت هم بیشتر خواهد شد . البته در شرکت های مهندسی مشاور با مسئولیت محدود نفرات موسس شرکت هم می توانند تا حدودی به عنوان اعتبار شرکت در نظر گرفته شوند ولی در هر صورت سرمایه نقش اصلی تر در اعتبار شرکت خواهد داشت .

ثبت شرکت مهندسی مشاور تضامنی

شرکت های مهندسی مشاور تضامنی با استناد به اعتبار یک تا چند نفر به وجود می آیند . اصلی ترین و مهم ترین اعتبار این شرکت ها نفرات موسس شرکت می باشند . برای انتخاب قالب شرکت به عنوان شرکت تضامنی باید از اعتماد شرکت ها و ارگان های دیگر و شهرت خودتان اطمینان بالایی داشته باشید زیرا این اعتماد و اطمینان به موسسین شرکت است که باعث شکوفایی و پیشرفت شرکت و برنده شدن در پروژه های مختلف می باشد .

مهندسین و افراد سرشناس در حوزه های مهندسی مشاور در زمینه های مختلف که به دلیل شهرت و تبهر خود در موضوعی از موضوع های مهندسی توانسته اند جایگاهی داشته بانشد می توانند شرکت مهندسی مشاور خود را تضامنی انتخاب نمایند زیرا در شرکت های تضامنی مهندسی مشاور باید دو تا چند نفر به عنوان ضامن شرکت وجود داشته باشند  . در واقع ثبت کننده این شرکت ها که باید حداقل دو نفر باشند باید مسئولیت شرکت و ضمانت شرکت را به عهده بگیرند .

با توجه به اعتبار این شرکت ها که نفرات موسس و ضامن شرکت می باشند الزامی به تعیین سرمایه و تعیین بازرس در شرکت های تضامنی مهندسی مشاور وجود ندارد . این شرکت ها باید شرکتنامه ای تهیه و در آن موضوع شرکت را مهندسی مشاور تعیین کنند . برای استفاده از عنوان مهندسی و فنی مهندسی یک نفر  ، برای استفاده از عنوان مهندسین حداقل دو نفر و برای استفاده از واژه گروه مهندسین قبل یا بعد از عنوان اصلی شرکت باید همه موسسین دارای مدرک مهندسی معتبر و مورد تایید باشند .

البته لازم به توضیح است برای ثبت شرکت مهندسی مشاور در هر یک از قالب های نام برده شده اگر نفرات موسس الزامی به استفاده از این عناوین در شرکت نداشته باشند مجبور نیستند  همه نفرات مدرک مهندسی ارائه نمایند و تنها یک نفر کفایت می کند .

همچنین یکی از بهترین راه ها برای بالاتر رفتن اعتبار شرکت های مهندسی مشاور دریافت رتبه برای شرکت می باشد . این شرکت ها هر چه در زمینه استفاده از نفرات متخصص و  صاحب صلاحیت و با تجربه و همچنین تجهیزات و امکانات مهندسی بهتری برخوردار باشند و بتوانند با ارائه خدمات ارزنده  رزومه و تجربه بالاتری کسب نمایند می توانند گرید و یا رتبه بالاتری به دست آورده و جایگاه بهتری در میان شرکت های موازی خود پیدا کنند که با توجه به اینکه انتخاب بسیاری از این شرکت ها با استناد بر این رتبه ها می باشد می تواند در آینده شرکت نقش بسیار مهمی داشته باشد .

ثبت شرکت های مهندسی مشاور در هر یک از قالب های سهامی خاص ، با مسئولیت محدود و تضامنی یک فرآیند تخصصی و حساس می باشد . با توجه به اینکه این شرکت ها اغلب به دنبال آینده ای متعالی و حضور در انواع پروژه های مرتبط می باشند باید در تنظیم اسناد حقوقی و قانونی بسیار دقت کرده و بهترین راه را همیشه در نظر داشته باشند .


استعلام برند قبل از ثبت

دوشنبه 11 تیر 1397 12:19 ب.ظ

جهت ثبت نام و علائم تجاری، حتما باید استعلام برند قبل از ثبت را انجام داد. استعلام برند قبل از ثبت با توجه به تنوع برندهای ثبتی در ایران و خارج از ایران، دارای اهمیت بسیاری برای میزان درصد تایید برند از سوی مراجع می باشد.

برای استعلام برند قبل از ثبت می توان از اطلاعاتی که در سامانه اداره مالکیت صنعتی، بایگانی شده استفاده کرد یا به روزنامه رسمی کشور مراجعه کرد. استعلام برند قبل از ثبت دارای مزایایی می باشد. با استعلام برند قبل از ثبت، می توان اسامی و برند هایی که قبلا در مورد کالا و خدمات مورد تقاضا به ثبت رسیده است اطلاع پیدا کرد و از ارسال همان نام به سامانه جلوگیری کرد. این کار باعث صرفه جویی در زمان و هزینه جهت ثبت برند می گردد. در ضمن با استعلام برند قبل از ثبت می توان از تمامی برند های ثبت شده در ۴۵ طبقه کاری مطلع شد. در برخی مواقع ممکن است یک برند را مختص کالا و یا خدماتی خاص بدانیم و بخواهیم از همان نام در کالا یا خدماتی دیگر استفاده کنیم. بنابراین با استعلام برند قبل از ثبت، از ثبت آن برند در طبقات دیگر نیز مطلع می شویم و نیازی نمی باشد که برای آن اظهارنامه ای دیگر تنظیم کنیم. علاوه بر این کارشناسان و متخصصان مجرب مؤسسه به صورت کاملاً تخصصی و همچنین رایگان می توانند استعلام ثبت برند ر در کمتر از ۳ ساعت برای شما انجام دهند تا بتوانید با اطمینان خاطر بعد از استعلام ثبت برند ، نسبت به ثبت برند خود اقدام نمایید.

یکی از کارهای ضروری قبل از انتخاب نام یا استعلام برند  قبل از ثبت، اسامی را انتخاب کنیم که سابقه ثبتی نداشته باشد. با این کار با اطمینان بیشتری می توان به تایید نهایی برند خود داشته باشید.

نحوه استعلام برند قبل از ثبت بدین صورت می باشد که می توانیم از سامانه اداره مالکیت صنعتی و یا روزنامه رسمی کشور استفاده کرد. برای این کار لازم است از سامانه اداره مالکین صنعتی در استعلام برند قبل از ثبت به آدرس اینترنتی www.iripo.ssaa.ir مراجعه نمایید. بدین صورت که که از طریق دکمه جستجو وارد صفحه جستجو می گردیم و نام مورد نظر و طبقه درخواستی را تعیین می کنیم و دکمه جستجو را کلیک می کنیم. در صورت وجود هر گونه سابقه ثبت مشابه، این سامانه نتایج جستجو را اعلام می کند.

یکی دیگر از روش های استعلام برند قبل از ثبت، روزنامه رسمی می باشد. برای این کار باید از سایت روزنامه رسمی کشور اقدام کنیم. آدرس اینترنتی روزنامه رسمی www.rrk.ir  می باشد. بدین صورت که در قسمت آگهی های قانونی، با انتخاب علامت تجاری به عنوان نوع آگهی، اسامی مورد نظر را وارد می کنیم و از میان روزنامه های جستجو شده به بررسی و امکان سنجی استعلام برند قبل از ثبت می پردازیم.

بررسی اسامی گوناگون و استعلام برند قبل از ثبت روشی است که متقاضیان و شرکت های بزرگ برای انتخاب برند محصولات و یا خدمات خود استفاده می کنند تا در زمان ارائه و معرفی محصول یا خدمات خود با مشکل مواجه نشوند. تجربیات شرکت های بزرگ در زمینه استعلام برند قبل از ثبت گویای همین امر در ثبت نام و علائم تجاری یا برند می باشد. در استعلام ثبت برند همکاران ما با توجه به لیست کالاها و طبقات اعلامی و همچنین مجوز ارائه شده ، طبقات مورد نظر ثبت برند را از نظر سوابق ثبتی بررسی می کنند.


وفق ماده 107 لایحه قانون تجارت، شرکت های سهامی عام و خاص توسط هیات مدیره اداره می شوند. در حقیقت بازوی اداره شرکت، هیات مدیره محسوب می شود و بازوی تصمیم گیری شرکت، مجامع عمومی هستند. در این مطلب به بررسی اقامه دعوای سهامداران علیه مدیران و مدیرعامل شرکت می پردازیم.

اقامه دعوای سهامداران علیه مدیران و مدیرعامل :

به موجب مواد 276 و 277 لایحه قانون تجارت، حتی اگر یک نفر از سهامداران شرکت حداقل یک پنجم سهام شرکت را دارا باشد، مثلاَ از هزار سهم دویست سهم متعلق به او باشد، می تواند علیه بعضی یا تمام مدیران یا مدیرعامل متخلف اقامه دعوا کند. در این صورت شخص به نام و از طرف شرکت اقامه دعوا می کند و به همین دلیل نیز آن را دعوای غیرمستقیم یا مشتق می گویند. هزینه اقامه این دعوا بر عهده شخص اقامه کننده است. مقررات این دعوا، با دعوایی که شخص مدعی ورود خسارت به خودش باشد و مستقیماَ برای خود اقامه دعوا کند تفاوت دارد.
در صورت محکومیت مدیران متخلف، آن ها به جبران خسارت شرکت و پرداخت هزینه دادرسی محکوم می شوند و اقامه کننده نیز می تواند هزینه دعوا را از مبلغ محکوم به دریافت دارد. اما در صورت عدم محکومیت مدیران، شخص اقامه کننده دعوا نمی تواند هزینه را از شرکت دریافت کند.
نه اساسنامه و نه مجمع عمومی شرکت، هیچ کدام نمی توانند حق اقامه دعوای مسئولیت علیه شرکت را محدود و یا منع نمایند.
بنا بر آنچه گفته شد می توان چنین گفت :

اقامه دعوای مسئولیت علیه مدیران و مدیر عامل :

    دارندگان حداقل یک پنجم سهام شرکت
    به نام شرکت
    هزینه : اقامه کننده
    در صورت صدور حکم پیروزی : اجرای حکم به نفع شرکت و دریافت هزینه ها
    در صورت حکم شکست : حق دریافت هزینه از شرکت و مدیر و مدیر عامل ندارد.

در ادامه ، مختصراَ مسئولیت های مدنی هیات مدیره و مدیرعامل شرکت را شرح می دهیم :

مسئولیت های مدنی مدیران و مدیر عامل :
الف) مسئولیت غیرتضامنی. طبق ماده 142 لایحه ، موارد مسئولیت غیرتضامنی عبارتند از :
-  مقررات قانونی : مانند عدم دعوت از مجامع عمومی
-  اساسنامه شرکت : مانند عدم رعایت تعداد سهام وثیقه
-  مصوبات مجمع عمومی : مانند تقسیم منافع موهوم
در این صورت هیات مدیره و مدیر عامل، در مقابل شرکت و اشخاص ثالث منفرداَ یا مشترکاَ مسئول می باشند و دادگاه حدود مسئولیت هر یک را مشخص می نماید. منفرداَ مسئول بودن در حالتی است که مدیری به تنهایی خسارت وارد کند.
ب) مسئولیت تضامنی مدیران و مدیر عامل برابر ثالث
به موجب ماده 143 لایحه ، " در صورتی که شرکت ، ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تادیه دیون آن کافی نیست ، دادگاه صلاحیت دار می تواند به تقاضای هر ذینفع هر یک از مدیران و یا مدیر عاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحاء معلول تخلفات او بوده است منفرداَ یا متضامناَ به تادیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست محکوم نماید ".
این ماده بیانگر 2 حالت می باشد :
" 1. انحلال شرکت معلول تخلف مدیران و مدیر عامل
2. ورشکستگی شرکت معلول تخلفات مدیران و مدیر عامل "
در هر دو حالت زمانی می توان به مسئولیت تضامنی استناد نمود که دارایی شرکت کفایت دیون را ندهد. میزان مراجعه طلبکاران به دارایی شخصی مدیران متخلف به اندازه کل خسارات نیست بلکه به اندازه ای است که امکان وصول آن از دارایی شرکت وجود نداشته است. مثلاَ میزان بدهی 200 میلیون باشد و مبلغ 50 میلیون از دارایی شرکت وصول شود. در این صورت به اندازه 150 میلیون امکان مراجعه به اموال شخصی مدیر متخلف وجود دارد. این ماده در رابطه با مسئولیت مدیران و مدیر عامل در برابر طلبکاران است نه در برابر شرکت ، زیرا مسئولیت مدیران در برابر شرکت به اندازه تقصیری که داشته اند باقی است.


ثبت شرکت در کشور روسیه

دوشنبه 11 تیر 1397 11:43 ق.ظ

جغرافیای روسیه:
وسعت کشور روسیه 18 کیلومتر مربع می باشد و وسعت ان بیش از ده برابر ایران است .این کشور که در شمال اسیا واقع شده وبه علت کستردگی زیاد این کشور در دو نیم کره ی شرقی و غربی امتداد پیدا کرده است .در حدود 14% از این کشور در شمال مدار قطبی قرار گرفته .این کشور که در دو قاره ی اروپا و اسیا قرار دارد .به وسیله ی رشته کوه های اورال و رودخانه ی اورال بین این دو قاره مرزی ایجاد شده است .
از شمال تا جنوب این کشور 4000 کیلومتر فاصله است که از جزایر قطب شمال در دریای بارنت تا مرز جنوبی رشته کوه های قفقاز امتداد پیدا کرده است .شرقی ترین نقطه ی کشور روسیه ساحل دریا ی بالتیک می باشد و غربی ترین ان جزیره بزرگ دیومد می باشد که فاصله ی بین انها ده هزار کیلومتر است و همین امر باعث بوجود امدن نه ساعت اختلاف زمان شده است .

برای ثبت شرکت در این کشور چه مدارکی نیاز است :
الف)در ابتدا باید برای گرفتن گذرنامه ی این کشور اقدام کرد
ب)انتخاب نام مناسب برای شرکت
ج)باید مشخص شود شرکت می خواهد در چه زمینه ای فعالیت داشته باشد
د)ارائه ی یک ادرس که محل فعالیت دائمی شرکت را نشان می دهد

برای افتتاح حساب در کشور روسیه چه مراحلی باید طی شود :
1-ثبت شرکت و ارائه ی مدارک ثبتی
2-باید از کلیه ی مدارک ثبتی شرکت کپی تهیه شود انها را برابر اصل کنند و گرفتن تاییدیه از بانک و گرفتن امضا از بانک
3-کامل کردن فرم های مورد نیاز
4-مراجعه به بانک
5-بانک مدارک ارائه شده را مورد بررسی قرار می دهد
6-در صورتیکه بانک با افتتاح حساب موافقت کند شماره حساب به شخص داده می شود
7-بانک فلش کارت سخت افزاری را برای استفاده ی شما از اینترنت به نشانی شما در ایران ارسال می کند 
8-اعلام شماره حساب شرکت به اداره ی دارایی ،بیمه ی تامین اجتماعی و بیمه ی بازنشستگی

ثبت شرکت در کشور روسیه شامل چه مراحلی می باشد :
1-باید تصویر اسکن شده ی گذرنامه ی کلیه ی سهامدارن ارسال شود
2-باید طی مدت 48 ساعت گذرنامه ی رسمی ترجمه  ،ادرس حقوقی خریداری  ،اساسنامه تنظیم و اماده شود و مدارک لازم جهت ثبت شرکت در روسیه اماده شود
3-رفتن به کشور مسکو و مراجعه به دفتر اسناد رسمی جهت امضا کردن مدارک و تحویل  دادن مدارک به اداره ی مالیات 
4-هفت روز پس از ارائه ی مدارک به اداره ی مالیات شرکت به ثبت میرسد و دریافت مدارک از اداره ی مالیات
5-گرفتن کد مالیاتی و اقتصادی
6-تهیه ی مهر برای شرکت
7-سفر مجدد به مسکو برای افتتاح حساب بانکی


سایتهای برتر

دوشنبه 11 تیر 1397 10:26 ق.ظ


adakit.ir

almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

*************************************************************************

mersada.ir


****************************************************************

***********************************************************************


      

*********************************************************************

*************************************************************************
***********************************************************************

 asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

 ******************************************************************

bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

*******************************************************************

adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
 
**********************************************************************
 Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir

 
 
 


سایتهای برتر

دوشنبه 11 تیر 1397 10:25 ق.ظ


adakit.ir

almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

*************************************************************************

mersada.ir


****************************************************************

***********************************************************************


      

*********************************************************************

*************************************************************************
***********************************************************************

 asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

 ******************************************************************

bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

*******************************************************************

adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
 
**********************************************************************
 Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir

 
 
 آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات